Yhdistys

Kestävän kehityksen keskus talo 1

Yritetään yhdessä ry

Yritetään yhdessä ry on voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin yhdistys, jonka toiminta on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää. Yhdistyksen ydinajatuksia ovat mm. syrjäytymisen ehkäiseminen, työllistäminen ja kestävä kehitys. Yhdistys toimii omistamissaan tiloissa Oulun Välivainiolla Kestävän kehityksen keskuksessa. Keskuksen rakentamisessa on hyödynnetty kierrätysmateriaalia yli 40 prosenttisesti. Tulevaisuuden tavoitteisiimme kuuluvat mm. uusien keskusten rakentaminen ja Oulun kaupungin työttömyyden poistaminen.

Yhdistys tarjoa töitä ihmisille, joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille on haastavaa. Palkkatukityöllistämisen lisäksi yhdistys tekee kuntouttavaa työtoimintaa sekä tarjoaa työkokeilupaikkoja. Yhdistyksellä on useita yrityksiä yhteistyökumppaneina ja tarkoituksena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä yhteistyöyritysten vakituisiksi työntekijöiksi, lisätä nuorten työkokemusta sekä ylläpitää työllistettyjen työkykyä ja ammattitaitoa.