Hyötyjätekeräysaikataulut 2019

Hyötyjätekeräysaikataulut 2019  Toppila,Alppila,Koskela,Mustasuo sekä Välivainio ja Puolivälinkangas

Kierrättäminen on tärkeä osa Kestävän kehityksen keskuksen toimintaa. Hyötyjätteen kerääminen ja kierrättäminen on yksi keskuksen pitkäaikaisimmista työtehtävistä tarjoten työtä useille pitkäaikaistyöttömille. Hyötyjätteitä kerätään kiinteistökohtaisista ekopisteistä sekä omakotitaloalueilta.

Hyötyjäte kuljetetaan Kestävän kehityksen keskukselle, missä se lajitellaan ja kuljetetaan suurempina  kuormina yhteistyökumppaneille. Portinpielikeräykset helpottavat etenkin omakotitaloalueella asuvien vanhusten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden hyötyjätteiden kierrätystä.