Toiminta

Kestävän kehityksen keskus on syrjäytymistä ehkäisevä sekä ekologisesti kestävämpää maailmaa rakentava vireä kolmannen sektorin palveluntuottaja. Oulun Välivainiolla sijaitsevan työllistävän keskuksen toiminta-ajatuksena on modernin kaupunkiyhteisön kestävä kehittäminen sosiaalista yhdenvertaisuutta sekä elinympäristön hyvinvointia edistävällä tavalla. Keskus on omalla toiminnallaan osoittanut, että työttömyys ja luonnonvarojen ehtyminen voidaan yhdistää inhimillisesti kestävämpää yhteiskuntaa rakentavaksi kokonaisuudeksi.

Kestävän kehityksen keskus tarjoaa monipuolisia työtehtäviä eri elämäntilanteissa oleville henkilöille. Vuositasolla keskus työllistää yhteensä eri toimenpiteisiin noin 350 henkilöä. Keskus työllistää henkilöitä palkkatuella ja tarjoaa työkokeilua sekä kuntouttavaa työtoimintaa, työharjoittelupaikkoja koulujen opiskelijoille sekä eri vakuutusyhtiöiden ja kuntoutuslaitosten kautta tuleville henkilöille. Nuorille, vielä koulussa oleville, keskus tarjoaa vuosittain  kesätöitä kesätyösetelillä. Kestävän kehityksen keskuksella voi suorittaa myös koevapauteen liittyvää työtoimintaa sekä yhdyskuntapalvelua.

Keskuksen työtehtävät ovat monipuoliset: valikoimassa on tällä hetkellä yli 20 erilaista työvaihtoehtoa ja palvelua. Keskuksella toimivat muun muassa hyötyjätekeräyspalvelu, ekopisteiden rakennus- ja kunnossapitopalvelu, pyörähuolto, ompelimo, pienkonekorjaamo, metallityöpalvelu, ympäristö- ja metsänhoito sekä puutyöpalvelu. Edellisten ohella nykyinen tarjonta käsittää kiinteistönhoitoa, rakennus- ja viherrakennustoimintaa, raivaus- ja metsurintöitä sekä siivousta. Entisöinnin ja korjausrakentamisen parissa sekä keskuksen uudisrakennustyömailla on tarjolla lukuisia korkeaa ammatillista osaamista vaativia työtehtäviä. Yritysten kanssa tehdään koko ajan yhteistyötä ja eri työkohteisiin sijoitetaan henkilöitä päivittäin.

Työvaihtoehtoja on tarkoituksella paljon, jotta etenkin nuorilla ja omaa alaa etsivillä on mahdollisuus valita ja kokeilla eri työtehtäviä. Työtehtäviä kehitetään jatkuvasti ja omat tilat mahdollistavat muutokset. Työpaja on etenkin nuorelle usein se ensimmäinen työpaikka, missä opitaan eri taitoja ja motivoidutaan kohti työelämää.

 

Keskuksen motto on: pajatyö opettaa – oikea työ työllistää!

Keskuksella panostetaan myös aktiivisesti peruutustöiksi kutsuttujen matalampaa osaamistasoa edellyttävien tukityömuotojen kehittämiseen. Tällaisia ovat muun muassa paperinlajittelu, polttopuiden pilkkominen, pinoaminen ja kuljetus, sekä yritysten kanssa alihankintana suoritettavat pakkauslavojen ja -laatikoiden sekä aitaelementtien valmistaminen. Kestävän kehityksen keskuksella on aina työtä tehtäväksi niille, jotka eivät syystä tai toisesta – elämäntilanteestaan, koulutustaustastaan tai yritysten senhetkisistä tarpeista – työllisty avoimille työmarkkinoille. Toisin sanoen kaikille motivoituneille työttömille pyritään tarjoamaan osaamista vastaava työtä ja työllistymismahdollisuuksia.

 

Ekologista ja edullista rakentamista

Kestävän kehityksen keskuksella työllistämisen lisäksi ekologisuus ja kierrättäminen ovat toiminnan kulmakiviä. Kyseiset asiat yhdistyvät erinomaisesti myös rakentamistoiminnassa ja tulevaisuuden laajentumissuunnitelmissa. Keskuksen toivotaan toimivan myös tiennäyttäjänä muille yhdistyksille siitä miten edulliset toimintatilat on mahdollista rakentaa.

Ekologisuus ja kierrättäminen ovat keskeisessä roolissa rakennusten suunnittelussa sekä toteutuksessa. Rakennustyömaat toimivat kestävää kehitystä edistävänä oppimisympäristönä ja keskuksen oma rakennustoiminta työllistää kerrallaan 10–15 työntekijää oikeassa ja vaativassa työympäristössä. Energiatehokkuuteen panostetaan sekä hyödynnetään mahdollisimman paljon keskukselle saapuvaa hyväkuntoista ja käyttökelpoista kierrätysrakennusmateriaalia sekä kalusteita.

Lue lisää: Keskuksen tilat - esimerkki rakentamisesta kierrätysmateriaalein