Työllisty työpajoille!

Kestävän kehityksen keskus tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja sekä palkkatukityöpaikkoja. Lisäksi meillä on mahdollista suorittaa opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja. Keskuksella on mahdollista kokeilla eri työtehtäviä ja saada kokemusta monilta aloilta.

Tavoitteena on tarjota monipuolista työkokemusta sekä koulutusta ja parantaa henkilöiden työllistymisedellytyksiä. Työhön yhdistetään käytännönläheistä koulutusta ja kursseja, jotka järjestetään työpajoilla ja työkohteissa. 

Palvelupajoissa toimivat muun muassa hyötyjätekeräyspalvelu, ekopisteiden rakennus- ja kunnossapitopalvelu, pyöräpaja, ompelupaja, pienkone- ja autokorjaamo, ympäristöpaja sekä entisöintipaja. Edellisten ohella nykyinen tarjonta käsittää kiinteistönhoitoa, rakennus- ja viherrakennustoimintaa, raivaus- ja metsurintöitä sekä siivousta. Entisöinnin ja korjausrakentamisen parissa sekä keskuksen uudisrakennustyömailla on tarjolla lukuisia korkeaa ammatillista osaamista vaativia työtehtäviä.

Mestari-Kisälli malli

Keskuksella uskotaan vankasti perinteiseen ja hyväksi havaittuun malliin, jossa kokeneempi rakennusmies ohjaa nuorempaa. Monipuolisissa hankkeissa kyseinen malli antaa varsinkin alasta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden päästä oppimaan tekemällä aidoissa ja monipuolisissa projekteissa ammattimiehen rinnalla. Valtaosa keskukselle työllistyvistä nuorista kokee oppivansa tekemällä eikä koulun penkillä. Keskus tarjoaakin monipuolisten työmaiden ja projektien ansiosta hyvät mahdollisuudet kokeilla erilaisia rakennusalan töitä ja hankkia alalla välttämätöntä kokemusta.

Keskuksen rakennuspuoli onkin ollut haluttu työpaikka ja keskus on työllistänyt rakennusalan työtehtäviin useita satoja henkilöitä vuosien varella.

Keskuksen motto on: pajatyö opettaa – oikea työ työllistää!

Kestävän kehityksen keskuksella on aina työtä tehtäväksi niille, jotka eivät syystä tai toisesta – elämäntilanteestaan, koulutustaustastaan tai yritysten senhetkisistä tarpeista – työllisty avoimille työmarkkinoille. Toisin sanoen kaikille motivoituneille työttömille pyritään tarjoamaan osaamista vastaavaa työtä ja työllistymismahdollisuuksia.

Jos olet nuoriso- tai pitkäaikaistyötön tai työllistymisesi tuntuu muuten hankalalta, niin ota yhteyttä ja kysy töitä!

Hankepäällikkö
Kati Nurmentie, 044 713 2213, [email protected]

Hankepäällikkö,Viher- ja kiinteistöhuollon työtoiminnan ohjaaja
Satu Mörsäri, 044 0341 320, [email protected]

Kuntouttava työtoiminta

Kestävän kehityksen keskukselle on mahdollista työllistyä kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva henkilö voi työskennellä 1-4 päivää viikossa arkisin ja työpäivän pituus voi olla 4-8 tuntia päivässä. Toiminta ei ole työsuhteinen eikä työtoiminnassa ole lisä-, yli-, yö- ja vuorotyötä. Toimeentuloetuuksien lisäksi työtoiminta-ajalta maksetaan toimintarahaa tai ylläpitokorvausta sekä korvaus matkakustannuksista.

Kuntouttavaa työtoimintaa ei lasketa mukaan työttömyysturvan työssäoloehtoon eikä se kartuta eläketurvaa.

Kuntouttavaan työtoimintaan pääsee Oulun työvoiman palvelukeskuksen ja Oulun Aikuissosiaalityön kautta.

Lisätietoa saat alla olevista linkeistä

Oulun työvoiman palvelukeskus
Sosiaali- ja terveysministeriö – kuntouttava työtoiminta
Oulun kaupunki – kuntouttava työtoiminta

 


 

Työkokeilu

Lain muutos 1.1.2013 poisti työharjoittelun ja työelämävalmennuksen, ja tilalle tuli työkokeilu. Työkokeilun tarkoituksena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille.

Työkokeiluun hakeutuessasi ota aina ensin yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon tai omaan ohjaajaasi selvittääksesi oikeutesi työkokeiluun. Kestävän kehityksen keskukselta voit kysyä sinulle työkokeiluun sopivia työtehtäviä: Kati Nurmentieltä 044 713 2213 tai Satu Mörsäriltä, 044 0341 320.

Lue lisää työkokeilusta työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta: Te-toimisto-työkokeilu

Nuorten 17-24 vuotiaiden työkokeiluista Oulussa saat lisää tietoa myös oheisesta linkistä: Oulun kaupunki-työpörssi

Työkokeiluun osallistuvalle työttömälle työnhakijalle maksetaan työkokeilun ajalta työttömyysetuutta sekä tietyin edellytyksin kulukorvausta joko 9 tai 18 euroa päivältä. Kulukorvausta maksetaan vain osallistumispäiviltä. Kela maksaa työmarkkinatuen tai peruspäivärahan ja kulukorvauksen. Ansiopäivärahaa ja kulukorvausta työkokeilun ajalta on haettava omasta työttömyyskassasta. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa maksajalle työkokeilusta  työvoimapoliittisen lausunnon, jonka perusteella etuudet maksetaan.

 


 

Palkkatuella työllistyminen

Kestävän kehityksen keskukselle voi työllistyä myös määräaikaisiin työsuhteisiin palkkatuella. 

Palkkatuki on harkinnanvaraista ja sen myöntää henkilölle työ- ja elinkeinotoimisto. Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää henkilön työllistymistä, parantaa ammattitaitoa sekä työmarkkina-asemaa. Palkkatukea voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen.

Oman palkkatukioikeutesi saat selville työ- ja elinkeinotoimistosta.

Lue lisää palkkatuesta työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta.