ESR-hanke

Kiertotalouden ja uusien toimintamuotojen kehittäminen -hanke 1.6.2016-31.5.2019

ESR-hankkeen tavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen. Tavoitteena on kehittää kiertotaloutta ja luoda uusia monipuolisia avoimille työmarkkinoille paluuta tukevia toimintamalleja. Hankkeessa keskitytään vahvasti kierrätystuotekehitykseen, yritysyhteistyöhön ja muiden yhteistyöverkostojen laajentamiseen. Kestävän kehityksen keskuksen työllistämisvaihtoehtojen kehittäminen, laajentaminen ja monipuolistaminen ovat myös tärkeitä hanketavoitteita. Hanke tulee lisäksi olemaan vahvasti mukana Hietasaaren kehittämisessä. Laajan yhteistyöverkoston kanssa tavoitteena on lisätä Hietasaaren alueen vetovoimaisuutta ja tuoda esiin sen monipuoliset virkistäytymismahdollisuudet.

Hankepäällikkö,rakennusinsinööri
Tatu Raitala, 044 2642 333, [email protected]

Viher- ja kiinteistöhuollon työtoiminnan ohjaaja
Satu Mörsäri, 044 0341 320, [email protected]

Työtoiminnan ohjaaja, yritysyhteistyö
Antti Kostamo, 044 745 8934, [email protected]

Työtoiminnan ohjaaja
Satu Särkelä, 044 0575 900, [email protected]

Työtoiminnan ohjaaja, varahankepäällikkö, tapahtumat
Kati Nurmentie, 044 713 2213, [email protected]

 

Vipuvoimaa EU:lta logo Euroopan sosiaalikehitysrahasto logoELY Logo